ឯកឧត្តម វេង សាខុនផ្សព្ធផ្សាយ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៤


នៅស្នាក់ការគណបក្សស្រុកតំបែរ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម
វេង សាខុន ផ្សព្ធផ្សាយ សេចក្តីសម្រេចស្តីពីផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅស្រុកតំបែរ  ដោយមានការចូលរូមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារចុះជួយ ស្រុក ចុះជួយឃុំ ចុះជួយភូមិ គណបក្សស្រុក បេក្ខជន ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ប្រធានសាខាបក្សភូមិ ក្រុមយុវជនគណបក្សស្រុក ឃុំ ភូមិ សរុប៤២២ នាក់  នៅច្ងៃទី ០៨ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨ ព្រឹក។

170412 Sokhon