ឯកឧត្ដម សុខ ឥសាន បកស្រាយពី តួនាទីរបស់សមត្ថកិច្ច


ឯកឧត្ដម សុខ ឥសាន បកស្រាយពី តួនាទីរបស់សមត្ថកិច្ច ៖
មានមតិមួយចំនួន និយាយថា សមត្ថកិច្ចកម្ពុជា អនុវត្តបែបស្តង់ដា ២ មិនស្មេីភាពរវាងមន្ត្រីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង មន្ត្រីរបស់គណបក្សប្រឆាំង ។ ការមានមតិនេះ មិនត្រូវតាមការពិតជាក់ស្តែងទេ ដោយសារ ៖

– បណ្តាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺមានពាក្យបណ្តឹង ទេីបសមត្ថកិច្ច ចាត់នីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ ។
– បណ្តាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីគណបក្សប្រឆាំង ច្រេីនតែមិនមានពាក្យបណ្តឹង ដែលជាហេតុ សមត្ថកិច្ច គ្មានមូលដ្ឋានចាត់នីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ ។
ដូច្នេះ ដេីម្បីកុំឲ្យមានពាក្យថា មានស្តង់ដាពីរ នៅពេលមានបញ្ហា សំណូមពរជនរងគ្រោះ ចាំបាច់ត្រូវដាក់ពាក្យបណ្តឹងដេីម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចមានមូលដ្ឋានចាត់ការតាមតួនាទី និងភារកិច្ច ស្របតាមច្បាប់ ។
បេីអនុវត្តតាមសំណូមពរខាងលេីនេះ នោះនឹងគ្មានពាក្យថា ស្តង់ដារពីរ ទេ ។

170412 Sok Eysan