ប្រជុំពង្រឹងសាខាបក្សភូមិ និង ក្រុមបក្ស នៅភូមិជយ័សម្បត្តិ ឃុំតំបែរ ស្រុកតំបែរ


នៅភូមិជយ័សម្បត្តិ ឃុំតំបែរ ស្រុកតំបែរ បានចុះប្រជុំពង្រឹងសាខាបក្សភូមិ និង ក្រុមបក្សដែលមានសមាជិកចូលរួមសរុប២១៨ នាក់ សម្រាប់ត្រៀមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ។
កិច្ចប្រជុំស្ថិតក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ឡេង សុខា សមាជិកអចិន្រ្តៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមការងារខេត្តចុះជួយឃុំតំបែរ លោក នាដ្ឋ រ៉ាវុធ ប្រធានគណបក្សស្រុក និងលោក ហេង ពិសិដ្ឋ អនុប្រធានក្រុមការងារខេត្តចុះជួយឃុំតំបែរ និងជាប្រធានក្រុមការងារចុៈជួយភូមិជយ័សម្បត្តិ ។
ក្នុងឧិកាសនោះលោក ហេង ពិសិដ្ឋ បានឧបត្ថម្ភដល់សមាជិកចូលរួមទាំងអស់ ក្នុងម្នាក់ៗ ថវិកា ១០ ០០០ រៀល ។ ១១ មីនា ២០១៧

170311 Sokha