ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារខែកុម្ភៈ និងលើកទិសដៅការងារខែមីនា


គណបក្សមូលដ្ឋានសង្កាត់វិហារលួងបានប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារខែកុម្ភៈ និងលើកទិសដៅការងារខែមីនា ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ថេង ចន្ទ័សង្វារ ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់វិហារលួង នៅស្នាក់ការគណបក្សក្រុងសួង ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

170311 Sangvar