ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ បានអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សឃុំពាមជីលាំង


ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សមូលដ្ឋានឃុំពាមជីលាំង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកសមាជិកបក្សនិងក្រុមបក្ស ដោយមានសមាជិកចូលរួមប្រមាណជាង១០០នាក់។ ១១​ មីនា​ ២០១៧

170311 chan2

170311 chan3