វេទិការផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់ ជាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម ឡាន់ ឆន


ស្រុកមេមត់៖វេទិការផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់ ជាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ លើកទី១ ក្នុងបរិវេណវត្តជាំខ្យង ស្រុកមេមត់ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ឯកឧត្ដម ហាក់ សុមករា ឯកឧត្ដម គន់ សុភា អភិបាលរងខេត្ត នាយក នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត និងប្រធាន អនុប្រធានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ជុំវិញខេត្ត ព្រឹកថ្ងៃទី២៣ វិច្ឆិកា ២០១៦។

ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត១

ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត២ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត៥

ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត៣ពិគ្រោះយោបល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត៤