លោកប្រធានគណបក្សក្រុងសួង និងក្រុមការងារយុវជន បាននាំយកអំណោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ឧបត្ថម្ភដល់ជនក្រីក្រ


ក្រុងសួង ៖ រសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ លោកប្រធានគណបក្សក្រុង និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុង បាននាំយកអំណោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត និងលោកជំទាវ ទៅឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួន ៥ គ្រួសារ នៅភូមិថ្នល់ថ្មី សង្កាត់វិហារលួង ។

14355563_899768653500689_2296050467496442253_n

14358769_899768586834029_3576706080153004036_n

14369875_899768650167356_7892550593039736330_n