ពិធីបិទផ្សាយទិន្នយ័ជាសាធារណៈបញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស សុវណ្ណ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ។


ស្រុកមេមត់៖ពិធីបិទផ្សាយទិន្នយ័ជាសាធារណៈបញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋ ភូមិខ្នងក្រពើកើត និភូមិខ្នងក្រពើលិច ឃុំត្រមូង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ រយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ថ្ងៃ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស សុវណ្ណ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ និងឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

1.ស្រុកមេមត់.jpg15.09.2016

3.ស្រុកមេមត់.jpg15.09.2016

2.ស្រុកមេមត់.jpg15.09.2016