ក្រុមការងារយុវជនឯកឧត្តម ហេង សួរ បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនឃុំទាំង៧


ព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារយុវជនឯកឧត្តម ហេង សួរ បានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនឃុំទាំង៧ និងនាំយកគ្រែសំរាលចំនួន២ ប្រគល់ជូនមណ្ឌលសុខភាពទឹកជ្រៅ ដែលអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តម ហេង សួរ អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកតំបែរ ទទួលបន្ទុកយុវជន ដើម្បីរួមចំណែកលើកកំពស់សេវាសុខាភិបាលនៅឃុំទឹកជ្រៅ។

160913 All 9216