កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈទាក់ទងបរទេសមជ្ឍឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាព មិត្តភាព


ត្បូងឃ្មុំ ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំប្រតិភូថ្នាក់ខេត្ត បានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តម ង្វៀន ហ៊ុយតាំង អនុប្រធានគណៈទាក់ទងបរទេសមជ្ឍឹមបក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម ដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាព មិត្តភាព ទាំងការងារបក្ស និងការងាររដ្ឋ ហើយទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រូវបានថែក្សាពង្រឹង និងពូនជ្រំឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំសិ្នទ្ធស្នាលថែមទៀត ។

160913 All 9214