ប្រកាសតែងតាំងមន្ត្រីគណបក្ស និងបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្មី


រសៀលថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ នៅមន្ទីរគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានប្រារព្ធពិធីប្រកាសតែងតាំងមន្ត្រីគណបក្ស និងបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្មី ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រធានគណៈប្រចាំការ​ គណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងឯកឧត្តម លី ឡេង អនុប្រធាន គណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ។

160905 Alll6

160905 Alll7