ដោយគោរពស្រលាញ់ កុមារកំព្រា និងពិការ បានជូនគំនូរ និងសរសេរពាក្យជូនពរជូនសម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត។

HS-KomChang-10-08-16-22