ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពគណៈចលនាមហាជន


ត្បូងឃ្មុំ ៖ នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានរៀបចំពិធីប្រកាសតែងតាំងសមាសភាព គណៈចលនាមហាជន. លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈចលនាមហាជន. គណៈចលនាអង្គការ សមាគម និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ គណៈចលនាយុវជន និងក្រុមចលនាស្ដ្រី នៃគណៈចលនាមហាជនរបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណបក្សខេត្តខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រធានគណៈប្រចាំការគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តម សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណបក្សខេត្ត សមាជិក សមាជិការ គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត មកពីមន្ទីរ/អង្គភាព ជុំវិញខេត្ត និងយុវជនក្រុង/ស្រុក ជាច្រើនរូបទៀត៕

160812 Chan1

160812 Chan2

160812 Chan3