សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចែកវិញ្ញាបនប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចែកវិញ្ញាបនប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ
និងមោឃៈនៃប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លី ឫប័ណ្ណសម្គាល់
សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុភូមិស្រែពោល ភូមិចំការថ្មី ភូមិក្ងោក និងភូមិ
ព្រែកពួយ ឃុំគគីរ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី
០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវត្តមយូរាបុព្វតារាម ហៅវត្តក្ងោក
advs