ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ព្រមទាំងសហការី ចុះត្រួតពិនិត្យការសាងសង់អគារសិក្សា និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ


កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗ អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ និង ឯកឧត្តម អ៊ុយ សុធាវី អភិបាលរងខេត្ត ព្រមទាំងសហការី បានចុះត្រួតពិនិត្យការសាងសង់អគារសិក្សា ក្នុងសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងស្រុកពញាក្រែក ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការ នៃប្រទេសកូរ៉េ ព្រមទាំងបន្តចុះទៅពិនិត្យដំណើរការ នៃការសាងសង់តំបន់អគាររដ្ឋបាលប្រមូលផ្តុំ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ៕
13442454_1619612158352433_3247145788700381284_o 13483280_1619612005019115_5538518928021580173_o 13482991_1619612175019098_6981491639245882389_o 13483371_1619612108352438_3350559580026043709_o 13495479_1619612121685770_4158617205140763258_o 13443223_1619612085019107_1516169639727286131_o 13497840_1619612538352395_857761450002452731_o