ឯកឧត្តម គន់ សុភា ដឹកនាំអង្គប្រជុំ និង ពិភាគ្សាការងារ ដើម្បីពន្លឿនការធ្វើអត្តញ្ញាណបណ្ណ័ជូនបងងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអោយបានឆាប់


ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងនៃគណ:អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដឹកនាំអង្គប្រជុំ និង ពិភាគ្សាការងារ ដើម្បីពន្លឿនការធ្វើអត្តញ្ញាណបណ្ណ័ជូនបងងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអោយបានឆាប់ ។
13432270_1211216432252195_8000092633482199632_n 13435478_1211216482252190_2621935134817039734_n 13434865_1211216428918862_4839158708372359311_n 13407228_1211216435585528_37633193968531911_n