សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយជាតិ និងផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨


ត្បូងឃ្មុំ៖ ឯកឧត្តម លី ឡេង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ អញ្ជើញជាអធិបតី បើកអង្គសិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយជាតិ និងផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពីការគាំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍កុមារតូច នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥នេះ ដែលមានសក្ខាកាមចូលរួមសរុបប្រមាណចំនួន១៨៥រូប ៕

1

2

3

4

5

6

8

9

7

10