សារៈសំខាន់នៃច្បាប់បោះឆ្នោត


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ ឯកឧត្តម ប៊ិន ឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លី ផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍សំខាន់ៗនៃច្បាប់ស្ដីពី:
1-ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ និងវិសោធនកម្មមាត្រា 76 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងការបង្កើតជំពូកទី15ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
2-ច្បាប់ស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណ:កម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត
3-ច្បាប់ស្ដីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
ក្នុងនោះមាន​ការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ស្រុក ក្រុង ខេត្ត និងមន្ត្រីជុំវិញខេត្ត ចំនួន ១៧៦១ នាក់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី20 ខែកញ្ញ ឆ្នាំ2015 នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ។
 
Bin Chhin1

Bin Chhin2

Bin Chhin3

Bin Chhin4