ឯកឧត្តម ថេង ច័ន្ទសង្វារ ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកត្បូងឃ្មុំ បានបន្តផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្ស និងបង្រៀនពីរបៀបគូសសន្លឹកឆ្នោតដល់សមាជិក សមាជិកាគណបក្ស


ឯកឧត្តម ថេង ច័ន្ទសង្វារ អនុប្រធានយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញបន្តផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយគណបក្ស និងបង្រៀនពីរបៀបគូសសន្លឹកឆ្នោតឱ្យបានត្រឹមត្រូវដល់សមាជិក សមាជិកាគណបក្ស
ប្រជាជនកម្ពុជានៅភូមិកំពង់ឫស្សី ឃុំជីរោទិ៍ទី១ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្តេជ្ញាយកជ័យជម្នះជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ
សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣