ឯក​ឧត្ដម​ លី​ ឡេង​ អភិបាល​​ខេត្ត​ បាន​ចុះជួប​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​បណ្តាល​មក​ពី​ការ​បាក់​ច្រាំង​ទន្លេ​ នៅឃុំទន្លេបិទ​ និង​ឃុំជីរោទី១​ ស្រុក​ត្បូង​ឃ្មុំ​


ត្បូងឃ្មុំ ១៨ កក្កដា ២០១៨៖ ​ឯក​ឧត្ដម​ លី​ ឡេង​ អភិបាល​​ខេត្ត​ បាន​ចុះជួប​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​បណ្តាល​មក​ពី​ការ​បាក់​ច្រាំង​ទន្លេ​ នៅឃុំទន្លេបិទ​ និង​ឃុំជីរោទី១​ ស្រុក​ត្បូង​ឃ្មុំ​ ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ​។

ឯកឧត្តម បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋ និងរដ្ឋបាលឃុំ អោយមានការប្រុងប្រយត្ន៍ខ្ពស់ និងរកទីទួលសុវត្ថិភាព។