ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ ជា​ សុផារ៉ា​ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សស្រុកក្រូចឆ្មារ​ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​


ក្រូចឆ្មារ ០៣ មិថុនា ២០១៨៖
កម្មវិធីទី១៖ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ ជា​ សុផារ៉ា​ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រូចឆ្មារ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សចំនួន​ ៣៥៥៨នាក់​ ស្ថិតនៅឃុំទ្រា​ ស្រុកក្រូចឆ្មារ​ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ (វត្តទ្រា)​។
កម្មវិធីទី២៖​ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ ជា​ សុផារ៉ា​ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រូចឆ្មារ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សចំនួន​ ៣៤៣៩នាក់​ ស្ថិតនៅឃុំប៉ើស១​ ស្រុកក្រូចឆ្មារ​ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ (វិហារ​អំពិល)​។
កម្មវិធីទី៣៖​ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី​ ជា​ សុផារ៉ា​ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រូចឆ្មារ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកបក្សចំនួន​ ២១៦១នាក់​ ស្ថិតនៅឃុំទួលស្នួល​ ស្រុកក្រូចឆ្មារ​ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ​ (ឃ្លាំងតាប៉ាវ) នារសៀល។

180603 Chea Sophara4

180603 Chea Sophara2

180603 Chea Sophara5