អបអរសាទរខួបលើកទី ៣៩ នៃទិវាជ័យជំនះ ៧ មករា


ត្បូងឃ្មុំ៖ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណបក្សខេត្ត  បានអញ្ជើញអបអរសាទរខួបលើកទី ៣៩ នៃទិវាជ័យជំនះ ៧ មករា ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការ កងកំលាំងទាំងបី បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២០០០នាក់ ។ ៧ មករា ២០១៨

180107 Prach Chan12

180107 Prach Chan8

180107 Prach Chan7

180107 Prach Chan5

180107 Prach Chan6