ទិវាអនាម័យបរិស្ថាន ក្រោមប្រធានបទ “តោះនាំគ្នាសំអាតផ្ទះយើង”


ត្បុងឃ្មុំ៖ ឯកឧត្តម លី ឡេង អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំប្រារព្ធទិវាអនាម័យបរិស្ថាន ក្រោមប្រធានបទ “តោះនាំគ្នាសំអាតផ្ទះយើង” នៅសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំ ដោយមានការសហការពីមន្ទីរបរិស្ថាន និងយុវជនខេត្ត ដើម្បីអោយផ្ទះយើង សហគមន៍យើង និងសង្គមយើងស្អាត។
ទិវាអនាម័យបរិស្ថានជាតិ ២៣ វិច្ឆិកា នេះ សង្ឃឹមថានឹងជ្រួតជ្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូប ចូលរួមសំអាតបរិស្ថាន និងអនាម័យចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនស្អាត នោះភូមិដ្ឋាន សហគមន៍ និងសង្គមយើងស្អាត ប្រជាពលរដ្ឋមាន សុខភាពល្អ ។ ព្រឹិក 23-11-17

171123 Ly leng9171123 Ly leng8

171123 Ly leng2