ក្រុមការងារឃុំស្វាយឃ្លាំងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សថ្នាក់ទី១២ អោយប្រឡងជាប់


ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយឃុំស្វាយឃ្លាំង បានចុះសួរសុខទុក្ខ និងបាននាំយកមកនូវថវិការបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តាមរយៈឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកក្រូចឆ្មារ ដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ ចំនួន ៨៨ នាក់នៃវិទ្យាល័យក្រូចឆ្មារ ដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នាថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះ។

170814 Say2