កម្មវិធីពិនិត្យ​ និងព្យាលបាលជំងឺទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ​ (ជម្ងឺទូទៅ និងមាត់-ធ្មេញ)​


កម្មវិធីពិនិត្យ​ និងព្យាលបាលជំងឺទូទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃ​ (ជម្ងឺទូទៅ និងមាត់-ធ្មេញ)​ ​កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី​ ០៤-០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧​ នៅស្នាក់ការបក្សស្រុកអូររាំងឪ​ និងថ្ងៃទី០៧​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅស្នាក់ការបក្សឃុំដំរិល​ ដែលពិនិត្យ​ ព្យាបាលដោយសមាគមសេវាសុខាភិបាលភូមិខ្ញុំ​ និងសមាគមបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជា ដឹកនាំដោយក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក​អូរាំងឪ​​ ឃុំ​។​ ០៥/០៨/១៧

170802 Ly Lengy3