ទឹកទន្លេមេគង្គ​ បានឡើងលិចទំនប់បង្ហៀរព្រែកតាខ្វាន់ ភូមិទួលគរ ឃុំទន្លេបិទ


ស្រុកត្បូងឃ្មុំ៖ ទឹកទន្លេមេគង្គ​ បានឡើងលិចទំនប់បង្ហៀរព្រែកតាខ្វាន់ ភូមិទួលគរ ឃុំទន្លេបិទ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
ហើយ​ នៅថ្ងៃទី​ ២០​ កក្កដា​ ២០១៧។
សូមបងប្អូនដែលមានបំណងទៅជីហែរ​ សូមអញ្ជើញទៅតាមផ្លូវសែនតស៊ូ​វិញ។

170713 Ly Leng i2