ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត​ ឡាន់​ ឆន និងអភិបាលខេត្ត​​ លី ឡេង ប្រគេន​ទៀនព្រះវស្សានៅវត្តវិហាទន្ទឹម ក្រុងសួង


សួង៖ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត​ ឡាន់​ ឆន​ និងអភិបាលខេត្ត​​ លី ឡេង​ រួម​ជាមួយអភិបាលរងខេត្ត  ប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្ត អញ្ជើញទៅប្រគេន​ទៀនព្រះវស្សានៅវត្តវិហាទន្ទឹម ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។

170713 Ly Leng2