ប្រារព្ធទិវារំព្ញកវិញាណក្ខន្ធ ២០ ឧសភា និងបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤


ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ន ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ អញ្ជើញប្រារព្ធទិវារំព្ញកវិញាណក្ខន្ធ ២០ ឧសភា និងបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី៤ នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ ដែលមានអ្នកចូលរួមជាង ១០០០០ នាក់។

1705 20 Chea sophara4