ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងឃុំពាមជីលាំង ឃុំបឹងព្រួល និងឃុំជីរោទ៍ទី១ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ


ស្រុកត្បូងឃ្មុំ៖ ពិធីសំណេះសំណាលរបស់ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកត្បូងឃ្មុំ ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅក្នុងឃុំពាមជីលាំង ឃុំបឹងព្រួល និងឃុំជីរោទ៍ទី១ ស្រុកត្បូងឃ្មុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ៕

170515 leng5