ពិធីប្រកាសតែងតាំងសមាសភាពគណៈចលនាមហាជន និងគណៈចលនានានា


ខេត្តត្បូងឃ្មុ៖ ពិធីប្រកាសតែងតាំងសមាសភាពគណៈចលនាមហាជន​ និងគណៈចលនានានារបស់គណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត​ ក្រោមអធិបតីភាព​ ឯកឧត្តម​ ប្រាជ្ញ​ ចន្ទ​ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅ ទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព្រឹកថ្ងៃទី១០ មីនា ២០១៧។

170311 chan1