ប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកគណបក្ស​ ចំនួន​ ៥៤៦​នាក់


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ បន្ទាប់ពីកម្មវិធីអបអរ​ ជ័យជំនះ​ ៧​ មករា​ មានកម្មវិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកគណបក្ស​ ចំនួន​ ៥៤៦​នាក់​ មកពី១២​ មន្ទីរអង្គភាព ក្រោមអធិបតី ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត។

17 Prach Chan