ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តចូលរួមបុណ្យសព ប្រធានសកម្មជនយុវជនភូមិទួលកំពតទី៣


នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត និងស្រុកត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីនាំយកនូវបច្ច័យរបស់ក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្តចំនួន ៨៨ ម៉ឺនរៀល ឯកឧត្តម ម៉ែន សុភក្តិ ប្រធានក្រុមជនបង្គោលចុះជួយស្រុកត្បូងឃ្មុំ ចំនួន២០ម៉ឺនរៀល និងក្រុមការងារយុវជនស្រុកចំនួន ១០ម៉ឺនរៀល ចូលរួមបុណ្យសព លោក គ្រីម សុខអ៊ី ប្រធានសកម្មជនយុវជនភូមិទួលកំពតទី៣ ឃុំបឹងព្រួល ស្រុកត្បូងឃ្មុំ។

Haksamara