ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចប្រធាន


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ៖ នៅ ថ្ងៃទី ១១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេច ធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្ស សមាជិក និងលោកយាយ លោកតា ចំនួន ៤០០ នាក់ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត។
IMG_3463IMG_3471
m55m100
m11m14
m17m121