ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា ប្រជុំរៀបចំការងារអនុវត្តនីតិវិធីក្នុងការជម្រះចេញពីបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា អភិបាលរងខេត្ត បានដឹកនាំក្រុមការងារប្រជុំរៀបចំការងារអនុវត្តនីតិវិធីក្នុងការជម្រះចេញពីបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ នូវអចលនវត្ថុរួមមានដី និងកន្លែងស្នាក់នៅ ដើម្បីប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ឬមន្រ្តីរាជការទទួលបានកម្មសិទ្ធស្របច្បាប់ នៅតាមបណ្ដាក្រុង ស្រុក ទាំង៧ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងឆាប់រហ័ស។

FB_IMG_1474033934020

FB_IMG_1474033939624