ពិធីសំណេះសំណលជាមួយក្រុមការងារចុះជួយស្រុក ឃុំ និងភូមិ ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំ


ត្បូងឃ្មុំ៖ ពិធីសំណេះសំណលជាមួយក្រុមការងារចុះជួយស្រុក ឃុំ និងភូមិ ក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកត្បូងឃ្មុំ នៅវត្តផ្សារថ្មី ឃុំជប់ នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយមានសមាជិកសមាជិកចូលរួមចំនួន ១៣០២ នាក់។

160819 Chea Sophara8

160819 Chea Sophara9

160819 Chea Sophara10