ក្រុមគ្រូពេទ្យបារាំងចុះពិនិត្យសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋឃុំដំរិល


អូររាំងឪ៖ រសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ លោកងួន បុណ្ណាន បានចូលរួមសហការជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យបារាំងដែលចុះពិនិត្យសុខភាពជូនប្រជាជនឃុំដំរិលចំនួន២ថ្ងៃ នៅវត្តដំរិល ។ ប្រជាពលរដ្ឋ បានសំដែងការអបអរ និងបានចូលរួមពិនិត្យសុខភាពយ៉ាងច្រើនកុះករ។

160424 Ou Rang Ov2

160424 Ou Rang Ov1

160424 Ou Rang Ov3